.
Strona główna

O fundacji

Statut

Działalność

Aktualności

Kontakt
 

 

...........
Publikacje fundacji
 

2002 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, Sławno: Fundacja Dziedzictwo, Sławieński Dom Kultury.

2003 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. II, Sławno: Fundacja Dziedzictwo

2003 - J. Sroka, Wilhelm Gross 1883-1974 [katalog wystawy], Sławno. 

2004 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. III: Gmina Postomino, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2005 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. IV: Gmina Malechowo, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2006 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. V: Studia nad dziejami wsi, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2007 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI: Gmina Darłowo, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2008 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VII: Gmina Sławno, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2008 - L. Kämmerer, Opowieści dawnego Sławna, Sławno. 

2008 - B. Jerzewska, J. Sroka (red.), Mein Schicksal ist eines unter vielen Millionen...  Erinnerungen ehemaliger Bewohner des Kreises Schlawe, Sławno.

2008 - J. Sroka (red.), "Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów..."
Powiat sławieński w roku 1945. Wspomnienia dawnych mieszkańców, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2008 - J. Sroka, Szkice sławieńskie. Ludzie. Wydarzenia. Miejsca. Obiekty, Sławno.

2009 - J. Sroka (red.), Zaraz po wojnie. Zapis pierwszego dwudziestolecia we wspomnieniach osadników w powiecie sławieńskim, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2009 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VIII: Gmina i Miasto Sianów, Sławno, Sianów: Fundacja Dziedzictwo, Urząd Gminy i Miasta Sianów.

2009 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. IX: Krajobrazy okolic Sławna, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2009 - J. Sroka (red.), Legendy powiatu sławieńskiego, Sławno.

2009 - M. Poprawska, J. Sroka, Księga śmierci i życia. Cmentarz komunalny w Sławnie, Sławno.

2009 - J. Sroka (red.), Legendy powiatu sławieńskiego, Sławno.

2010 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. X: Miasto i gmina Polanów, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2010 - J. Sroka, Szkice sławieńskie II, Sławno.

2011 - J. Sroka (red.), Günter Machemehl (1911-1970). Akwarele. Wystawa w 100. rocznicę urodzin, Trzebiatów-Jarosławiec: Centrum Kultury i Sportu, Postomino.

2012 - J. Sroka, Sławno w malarstwie i grafice / Schlawe in Malerei und Grafik, Sławno: Fundacja Dziedzictwo 

2013 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. XI: Ośrodki miejskie, Darłowo-Sławno: Fundacja Dziedzictwo 

2013 - J. Sroka, Uchwycone w kadrze, uchwycone w słowie. Szkice o powojennym Sławnie, Sławno. 

2013 - S. Poprawski, Krzyże i kapliczki przydrożne Gminy Postomino, Sławno. 

2013 - J. Gawroński, J. Sroka (red.), Historia i kultura ziemi miasteckiej, Miastko.

2014 - J. Sroka, M. Poprawska (red.), Sławianie znani i nieznani, Sławno. 

2014 - J. Sroka, Słownik historyczny wsi powiatu sławieńskiego, Sławno.

2014 - Z. Szultka, Historia Wielina do roku 1945, Sławno.

2014 - J. Sroka, Kultura w powojennym Sławnie, Sławno.

2015 - F. Kühn, Historia sławieńskiego progimnazjum 1872-1914/Geschichte des Realprogymnasiums 1872-1914, Sławno.

2015 - M. Poprawska, J. Sroka, "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, 1945-2015, Sławno.

2015 - J. Sroka (red.), Sławno. Rysunki Konstantego Kontowskiego, Sławno.

2015 - J. Sroka (red.), Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego, Sławno.

2016 - J. Sroka (red.), Siedem wieków Sławna. Wybór tekstów, Sławno.

2016 - J. Sroka, Powiat sławieński w malarstwie i grafice, Sławno. 

2017 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.). Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. XII: Miasto Sławno, Sławno..

2018 - J. Sroka (red.), Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego II, Sławno. 

2019 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.). Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. XIII: Darłowo, Sławno-Darłowo..

2019 - J. Sroka (opr.), Legendy ze Sławna i okolic, Sławno. 

2020 - J. Sroka (red.), Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego III, Sławno.

2020 - J. Sroka (red.), Legendy z powiatu sławieńskiego, Sławno.

2021 - K. Kontowski, Widoki wsi powiatu sławieńskiego, Sławno.

2021 - W. Rączkowski, J. Sroka (red.). Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. XIV: Darłowo: migawki z historii miasta i okolic, Sławno-Darłowo.

............................................................................................................