.
Strona główna

O fundacji

Statut

Działalność

Aktualności

Kontakt
 

 

...........
Fundacja "Dziedzictwo" powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych Ziemi Sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częścią jest dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu działalności konserwatorskiej, wspieraniu władz lokalnych w aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego i włączania go w życie społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzującej zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie świadomości historycznej i szacunku dla przeszłości. Tak sformułowane cele mogą być realizowane tylko dzięki subwencjom, darowiznom, spadkom, zapisom, świadczeniom Fundatorów.
...
.. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu nadał Fundacji "Dziedzictwo" Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.  (więcej)
...
Zachęcamy do przekazania naszej fundacji 1% podatku. Więcej informacji znajdziesz tutaj
..
Teledetekcja Archeologicznych Krajobrazów Ziemi Sławieńskiej to projekt badawczy realizowany przez Fundację Dziedzictwo na terenie powiatu sławieńskiego. Celem projektu jest przeprowadzenie archeologicznych badań nieinwazyjnych na wybranych grodziskach wczesnośredniowiecznych. (więcej)