Strona główna

O fundacji

Statut

Działalność

Aktualności

Kontakt
 

 

...........
Wystawy

1991 - Zanim powstało Sławno. Badania archeologiczne w rejonie Sławna w latach 1984-1990 (scenariusz: Tomasz Kasprowicz, Arkadiusz Marciniak, Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1992 - Badania wykopaliskowe w Brześciu (scenariusz: Jan Sroka, Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1993 - Archeologia od kuchni (scenariusz: Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1994 - W pogoni za przeszłością. Badania archeologiczne w rejonie Sławna w latach 1984-1994 (wystawa fotograficzna) (scenariusz: Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1994 - Zanim powstało Sławno 2 (grodzisko wczesnośredniowieczne we Wrześnicy) (scenariusz: Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1995 - Samarkanda wczoraj i dziś (wystawa fotograficzna) (scenariusz: Andrzej Rozwadowski, Błażej Stanisławski, Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1995 - Sztuka naskalna Uzbekistanu (wystawa fotograficzna) (scenariusz: Andrzej Rozwadowski, Błażej Stanisławski, Włodzimierz Rączkowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

1998 - Lot w przeszłość. Archeologia lotnicza w Wielkiej Brytanii (wystawa fotograficzna) (scenariusz: Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Włodzimierz Rączkowski) (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

2001 - Wrześnickie Kurhany. Projekt parku przyrodniczo-archeologicznego (scenariusz: Adam Kijowski) (współpraca: Sławieński Dom Kultury)

2003 - Rzeźba i grafika Wilhema Grossa (scenariusz: Jan Sroka) (współpraca: Muzeum-Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie)

2004  Wystawy rzeźby Olafa Hannemanna i Reinharda Thiele ............................................................................................................