.
Strona główna

O fundacji

Statut

Działalność

Aktualności

Kontakt
 

 

...........
... Teledetekcja Archeologicznych Krajobrazów Ziemi Sławieńskiej
...
Teledetekcja Archeologicznych Krajobrazów Ziemi Sławieńskiej to projekt badawczy realizowany przez Fundację Dziedzictwo na terenie powiatu sławieńskiego. Celem projektu jest przeprowadzenie archeologicznych badań nieinwazyjnych na wybranych grodziskach wczesnośredniowiecznych.

Badaniami objęte zostaną grodziska we Wrześnicy (stan. 7), Starym Krakowie (stan. 5), Ostrowcu (stan. 6) i Sławsku (stan.5).

Na stanowiskach tych przeprowadzone zostaną pomiary za pomocą naziemnego skanera laserowego oraz badania geofizyczne.

Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną badania antropologiczne mające na celu rozpoznanie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu na temat jego przeszłości oraz oczekiwań jakie ma społeczność lokalna w stosunku do dziedzictwa kulturowego regionu.

Efektem projektu będzie m.in. stworzenie bazy danych zawierającej informacje, które będą mogły być wykorzystane przez archeologów i służby konserwatorskie do planowania dalszej ochrony stanowisk archeologicznych objętych projektem. Pozyskane przez archeologów informacje będą mogły być również wykorzystane przez lokalne urzędy i mieszkańców okolicy do promocji regionu. Z wynikami tych badań społeczność lokalna zapoznana zostanie w ramach serii wykładów połączonych z prezentacją wystawy posterowej, które przeprowadzone zostaną jesienią tego roku w szkołach, świetlicach wiejskich i lokalnych urzędach.

Projekt zrealizowany zostanie dzięki funduszom przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 1548/11) oraz Urząd Gminy w Sławnie. Badania antropologiczne sfinansowane zostaną w ramach międzynarodowego projektu ArchaeoLandscapes Europe.

Wersja do druku (PDF)